Σελίδες

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

civitasblog: H CIVITAS παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής, επικοινωνίας και public affairs σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

civitasblog
H CIVITAS παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής, επικοινωνίας και public affairs σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο και στην Τουρκία.