Σελίδες

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

I don't have an active AdSense account linked to my Google account, this is not an advertisement service, Google Analytics and Friendconnect of Google do the job very well - Я не мати активну обліковий запис AdSense пов'язана з мого рахунку Google, це не рекламний сервіс, Google Analytics і FriendConnect з Google роблять роботу дуже добре